Server

راه اندازی دیتاسنتر اختصاصی

به راستی که دیتا سنتر ساختن چقدر از نقطه ای ساده آغر میشود و کم کم گشترش می یابد

پشتیبان(بکاپ) گیری از سرور، راه حل مطمئن و رایگان

در این پست یک روش ساده و مطمین برای ستاپ بکاپ از سرور خواهید آموخت